0rgànizàta izraelite ‘tràdhëton’ vendin e saj: “Izraeli nuk është demokràci”

LAJME


Një 0rgànizàtë izraelite që merret me të drejtat e njeriut ka thënë se Izraeli nuk është vend demokràtik, por regjim aparteidi që zbaton supremaci çifut3 ndaj të gjitha territoreve që i kontr0llon.Hvp hvpsiren me pvshte per pvmjet esklvive

“Një parim 0rgànizues që shtrihet në themelin e një grupi të gjerë të p0litikave izraelite: avancimi dhe përjetësimi i supremacisë së një grupi – çifutëve – ndaj një tjetri – palestinezëve”, thuhet në raportin e 0rgànizatës B’Tselem, e cila merret me dokumentimin e shk3ljeve të të drejtave të njeriut. Hvp hvpsiren me pvshte per pvmjet esklvive

BURIMI I LAJMIT TE PLOTE