30 vite nga rrëzimi i bustit të Enver Hoxhës

LAJME


Sot bëhen 30 vite nga rrëzimi i bustit të diktat0rit Enver Hoxha në qendër të Tiranës, që solli për Shqipërinë një epokë të re. Kjo ishte nga ngjarjet më të spikatura që ndikuan në rënien totale të regjimit k0munist në Shqipëri.

Më 20 shkurt 1991, dhjetëra dhe mijëra qytetarë u ngritën për të shem bur simbolin e k0 munizmit, pak muaj pasi reg jimi i vjetër që po jetonte ditët e tij të fundit kishte lejuar pluralizmin politik.

Rrëzimi i bustit të di kta t0rit u nxit nga gr eva e urisë e ndërmarrë nga disa qindra studentë për t’i hequr universitetit emrin e tij.