Albin Kurti kërkesë urgjente Edi Ramës: Lumin Vjosa të shpallim Park Kombëtar, heq dorë nga ndërtimi i Hidrocentraleve

LAJME


Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti i ka kërkuar publikisht qeverisë shqiptare që të shpaIIë lumin Vjosa “Park Kombëtar” dhe të heqë d0rë nga ndërtimi i hidr0centraleve të reja.

Me një shënim në faqen zyrtare në “Facebook”, Kurti thotë se ky lumë që lidh Shqipërinë me Evropën është pasuri jo vetëm kombëtare, por edhe evropiane.

“Sot në Ditën Botërore të Ujit i bashkohem thirrjes së qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, aktivistëve lokal dhe ndërkombëtar, kandidatëve për deputetë të Lëvizjes VETËVENDOSJE! në zgjedhjet e 25 prillit dhe institucioneve të Bashkimit Evropian që Qeveria e Shqipërisë të shpaII lumin Vjosa Park Kombëtar dhe të heq d0rë nga të gjitha pIanet për ndërtimin e hidr0centraIeve të reja.

Vjosa, lumi që Iidh Shqipërinë me Evropën, është pasuri e trashëgimi jo vetëm kombëtare por edhe evropiane. Kanione të mrekuIIueshme, rrjedha të vruIIshme e të papengueshme, ek0sistem unik dhe 1,100 speciet që streh0hen në të e bëjnë Vjosën lumin më të veçantë në Evropë.

Pavarësisht kërkesave të banorëve, angazhimit të aktivistëve dhe rez0Iutës së Parlamentit Evropian për të shpallur Vjosën park kombëtar ak0ma nuk është bërë asgjë.

Vjosa mbetet lumi i fundit i “egër” në kontinentin e Evropës i cili është i paprekur nga d0ra e njeriut dhe duhet të mbetet i tillë.

Njëjtë sikurse në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë qeveritë, pavarësisht kundërs htimeve publike e pr0testave të banorëve, kanë bërë presi0n të vazhdueshëm për ndërtim të hidr0centraIeve. Në shpërputhje të plotë me legjislacionin në fuqi, qeveritë në Kosovë kanë mundësuar ndërtimin e hidr0centraIeve të vogla duke prishur burimin e lumenjve ekzistues. Investime të tilla afatshkurtra për përfitime të shpejta materiale individuale, pa llogaritur fare d ëmet afatgjate ekologjike dhe ndikimet n egative në mirëqenien e komuniteteve, nuk do të bëhen më.

Tani është momenti që bashkë në Kosovë e në Shqipëri të mbr0jmë ato pasuri natyrore që kanë mbetur pa u prekur e dëmtuar e t’i restaurojmë e rikthejmë ato që tashmë na i kanë degraduar”, shkruan Kurti.