Amerika e ndihmonë Ushtrinë edhe me 200 pajisje Ushtarake, 20 prej tyre pajisje kundër ajrore

LAJME


F0rca e Sigurisë së Kosovës, që tashmë është ushhtri nuk do të shkojë gjatë dhe do të ketë amratim edhe më të rëndë. Edhe rreth 200 qind pajisje ushtarake janë duke u pIanifikuar që të por0siten nga Amerikë.

Siç merr vesh Gazeta Metro, janë edhe rreth 200 pajisje ushtarake që do të p0r0siten në të ardhmen e afërt. Madje 20 prej tyre pritet të jenë t ankse të renda k undër ajrore, 20 milimetra, e të cilat janë edhe të rezistueshme ndaj m inave.

Por, përveç këtyre do të ketë furnizim edhe me pajisje të tjera, të ngjashme me ato që kanë ardhur deri tash, siç janë Humvee. Dy ditë para miratimit të ligjeve për transforimin e FSK-së në ushtri, nga Amerika kishin arritur rreth 24 Humvee