Arsyeja E Shume Kerkuar / Pse Hashim Thaci Kurre Nuk E Paditi Serbine ? Xhavit Haliti Tregon Arsyen..

LAJME


Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti ka thënë se ish-presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ishte këshilluar nga ekspertë dhe avokatë të njohur që të mos e p aditë Serbinë për gjn.ocid sepse nuk mund të f itonte Kosova.

“Pas Iutfës realisht nuk po du me thënë kush çka ka thënë dhe çka ka kërkuar, por unë jam njëri nga ata që kam insitsuar që secili që është dëmtuar nga Iutfa ta bëjë dosjen personale për d ëmet që ia ka shka.ktuar Serbia.

Atëherë Qeveria e përkohshme pati autorizuar një grup avokatësh për ta bërë dosjen për ta pa.ditur Serbinë. Kanë qenë edhe disa gru.pe nga OJQ. Por dosjet që lidhen me të gji.thë nuk dhezin. Nëse do të ishin mbledh dosjet individuale argu.mentet do të ishin më të shumta.

Kosova nuk është anëtare e OKB, së dyti e kemi rasti e Bosnje Hercegovinës dhe nuk ka fi.tuar sepse në mekanizmat e OKB dhe Gjykatave ndërkombëtarë, këto gjykata janë edhe politike. Unë mendoj që, më kujtohet edhe z. Thaçi e ka pasur një iniciativë për të bërë një padi të tillë, më duket se është këshilluar nga ekspertë të fushës dhe specialist që na kanë këshilluar që të mos shkohet më tu.tje sepse është vështirë me fitu”, tha Haliti në ATV.

Ai tha se fitorja më e madhe e Kosovës është fitorja në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë e ci.la konfirm0i të drejtën për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. “Çdo njeri në Kosovë do të donte ta bënim këtë dhe ta fitonim. Fitorja më e madhe është kon.ferenca e Rambujesë, marrëveshjet e Vjenës por mbi të gjitha fit0rja në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë”, tha ai.