‘BeH me asgjë nuk përzihet në zgjidhjen e marrëdhënieve të Serbisë e Kosovës”

LAJME


Anëtari boshnjak i Kryesisë së BeH-së Sefik Daferovic ka thënë se është e papranueshme, e d ëmshme dhe e rr. ezikshme të ndërlidhen marrëdhëniet e Serbisë e Kosovë me BeH-në, transmeton Gazeta Metro.

“Të papranueshme, të d ëmshme dhe gtë rr. ezikshme e konsideroj përpjekjen e disa zyrtarëve të Serbisë dhe të Repulikës Serbe që në paraqitjet publike gjithnjë e më shpesh e ndërlidhin zgjidhjen e marr ëdhë nieve ndërmjet Serbisë e Kosovës me Bosnjë-Hercegovinën, kufijtë dhe statusin e entitetit të saj RS”, thuhet në kumtesën nga kabineti i Daferovicit.
Ai ka vlerësuar se me deklarata, me të cilat vëhet në pyetje integriteti ter ritor ial i BeH-së dhe pacen ueshmëria e kufijve të saj të njohur ndërkombëtarisht, nuk i kontribohet marr ëdhën ieve të dy shteteve, por vetëm sa dërgohen porosi të këqija, të cilat krijojnë t ens ione.

“Zyrtarët e Serbisë, por edhe të RS-së, duhet ta kenë plotësisht të qartë se kufijtë e pranuar ndërkombëtarisht të Bosnjë-Hercegovinës nuk do të ndryshohen k urrë”, ka thënë ai.

Daferovic ka shtuar se BeH me asgjë nuk përzihet në zgjidhjen e marr ëdhë nieve ndërmjet Serbisë e Kosovës dhe ka kërkuar nga zyrtarët e Serbisë që të mos e vënë BeH-në në kur rëfarë lidhjeje me dialogun në relacionin Beograd-Prishtinë.