Beteja e ashpër Shqipëri-SHBA në OKB: Intervista me ish-presidentin George Bush, atëhere ambasador i SHBA në OKB

LAJME


Në vitin 1971, Republika Popullore e Shqipërisë, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin zhvilluar një debat të a shpër mes tyre ku shkak ishte bër rezoIuta shqiptare për pranimin e Republikës Popullore të Kinës si antare e plotë në OKB.

Në këtë intervistë shihet ish-presidenti amerikan George Bush i cili atëhere ishte ambasador i SHBA në OKB, i cili tregon b etejën e as hpër dipIomatike mes Shqipërisë dhe SHBA, në OKB.