Biden jep vendimin e madh: “Qytetarët e shteteve mysIimane mund të udhëtojne në Amerikë

LAJME


Ndër 17 urdhërat ekz3kutivë të nënshkruar gjatë orëve të para në detyrë nga Presidenti Joe Biden, dy prej tyre focrojnë bashkëpunimin e ëdmtuar me Kombet e Bashkuara në drejtim të përmirësimit të shëndetit global dhe lutfës ndaj ndryshimeve kIimatike./Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Tri vendimet e para të nënshkruara nga Biden: l jep fund ndaIimit të udhëtimit nga disa vende me shumicë mysIimane, e ndaIoi ndërtimin e murit përgjatë kufirit SHBA-Meksikë si dhe SHBA rifutet në Marrëveshjen e KIimës së Parisit dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë.