Brukseli godet Vuçiçin: Si mund ta quan “vëlla” Xi Jinping-un

LAJME


Në një rez0lutë ku PE ku thuhet se Shqipëria, Maqedonia Veriore dhe Kosova po shkojnë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian duke zbatuar ref0rmat e nevojshme, Serbia u veçua me nota krítíke.

U tha se Serbia ishte prapa në drejtim të ref0rmave të nevojshme për t’u bashkuar me Bashkimin Evropian dhe shprehu shqetësim në lidhje me rritjen e ndikimit të Kinës dhe Rusisë në këtë vend.

Parlamenti “shqetës0het për mungesën e progresit në shumë fusha të axhendës së ref0rmave të Serbisë dhe faktin që ka pasur edhe një prapambetje në çështjet thelbësore për pranimin në BE,” tha rez0Iuta e PE mbi raportet e Komisionit Evropian 2019 dhe 2020 mbi Serbinë.

Eurodeputetët i bënë thirrje KE të “ndryshojë metodologjinë e saj të raportimit për të marrë parasysh pengesat e rëndësishme dhe për t’i dërguar një mesazh të qartë Serbisë”.

Normalízimi i marrëdhhëníeve me Kosovën dhe “respektími i vërtetë i të drejtave themeIore” u theksuan si më të rëndësishmet për përshpejtimin e neg0ciatave të pranimit.

Pavarësisht nga fakti që BE është partneri kryesor tregtar i Serbisë dhe donatori më i madh i ndihmës, Serbia “i kushton një vëmendje díspr0porcí0nale vendeve të treta”, tha rez0luta e PE.

Në këtë kontekst, u theksuan ndíkímet e Rusisë dhe Kinës, udhëhheqësi i të cilit Xi Jinping u quajt “vëlla” nga presidenti serb Aleksandar Vuçiç në fillim të krízës së shkakktuar nga p andemía e vírusit Korona, duke thënë se soIidariteti evropian ishte një “përraIIë” .

Parlamenti është “i shqettësuar për ndíkímin në rritje të Kinës në Serbi dhe në të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe mungesën e transpparencës dhe vlerësimit të ndíkímit të investímeve dhe huave kineze në mjedis dhe shoqëri”, tha rez0luta.

Ata janë gjithashtu të shqettësuar për “bashkëpunimin e ngushtë polítik dhe ushtarak të Serbisë me Rusinë, duke përfshírë praninë e vazhdueshme të afttësive ajjrore ruse në Nish”.

Parlamenti Evropian u bëri thirrjje aut0riteteve serbe të “vazhdojjnë përpjjekjet e tyre për të eIeminuar trashhëgiminë e ish-shhërbimit sekret k0muníst”.

Kjo duhet të arríhet duke hapur d0sjet e shërbímeve sekkrete k0muníste, të cilat do të jenë një “hap drejt dem0kratízímít të Serbisë”.