Deklarata E Albin Kurtit ”Dridhe” Gjithe BE-ne !! Reagojne Menjehere Këta Të Fundit…

LAJME


Por ze.dhenesi i bllokut evropian Peter Stano, ka thënë se tani ka ardhur koha që dia logu te permbyllet me nje marre.veshje gjithë përfshirëse.

Ai ka ri.kujtuar te henen edhe vizitën e per faqesuesit të posaçëm për dialog Miroslav Lajcak në rajonin e Ball kanit javën e kaluar, per te pare se si e shohin palet dia.logun dhe vazhdimin e tij.

Pati pajtim te plote se dia.logu nuk ka alternativë dhe se ai duhet të vazhdojë. Qëllimi i dia logut ishte që t’i afroje palet drejt te ardh mes evropiane. Pra, si për Beo.gradin, ashtu edhe për Prishtinën, të ketë për.parim në rrugën e tyre evropiane. Rruga evro.piane shkon per mes dialogut ka thene ai.

Ne pyetjen rreth dekla.ratave të liderit te Levizjes Vetë vendosje Albin Kurtit, për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, Stano ka thënë se BE-ja nuk i komenton dekla ratat e liderëve nëpër media, por ka shtuar se në per.gjithesi qëndrimi i BEsë është se pret nga li.derët që me shembullin e tyre personal të punojnë drejt paj timit dhe frymës konstrukt.ive dhe mire besimit ne rajon.

Ai e ka evi.tuar ne kete mënyrë edhe pyetjen direkte se a eshte bashkimi i Kosoves me Shqiperine, dicka qe BE ja e kunder.shton.

Siç kemi thënë disa herë, që.llimi kryesor i dia logut është të arrihet marrë.veshja për normalizimin gjithë.përfshirës të raporteve, e pra nueshme për të dyja palët, sipas standar deve të BE-së, dhe e cila do të kishte ndikim pozi.tiv në rajon, ka dekla ruar zëdhënësi i BE-se.