Dërgohet Platformë për Serbinë dhe Malin e Zi: Status Special për Sanxhakun, çels për zgjidhjen e vendeve fqinje në Ballkan

LAJME


SDA e Sanxhakut u ka dërguar zyrtarëve të Serbisë, Malit të Zi dhe bashkësisë ndërkombëtare Platformën për zgjidhjen e statusit të Sanxhakut. Kështu ka njoftuar lideri i kësaj partie, Sulejman Uglanin, raporton B92.Ai, gjatë një konference me gazetarët ka thënë se komuniteti ndërkombëtar “e ka toIeruar h eshtazi 0kupimin serbomadh të Sanxhakut që nga viti 1918 e deri më tash”.

“Koha është që bashkësia ndërkombëtare të ndreq atë g abim dhe t’ia kthejë Sanxhakun për qeverisje qytetarëve që u takon. Në përputhje me këtë, Platforma për zgjidhjen e statusit të Sanxhakut është kontributi ynë për normalizimin e marrëdhënieve, demokratizim dhe stabilitet rajonal, në procesin e eurointegrimeve dhe integrimit në NATO të vendeve që dolën nga zhbërja e ish -RSFJ-së”, është shprehur Uglanin, transmeton Koha.net.

Me atë platformë parashihet vendosja e statusit special për Sanxhakun, me pushtet lidhënës, ekzekutiv dhe gjyqësor, si mekanizëm i përhershëm dhe të qëndrueshëm, që siguron zhvillim shoqëror e ekonomik të papenguar dhe që ofron shanse të barabarta për të gjith qytetarët.

Sipas tij , statusi special i Sanxhakut është çelës për zgjidhjen e knfIikteve politike e territ0riaIe të vendeve fqinje dhe popujve të Ballkanit dhe duhet të jetë nukleus i stabilitetit dhe bashkëpunimit rajonal.Kërkesa u është dëguar 0rganeve përkatëse të Serbisë dhe Malit të zi, theksojnë raportimet.