Drecun: Pranimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara, fatura e një Bashkimi “Kosovë-Shqipëri”

LAJME


Presidenti i Komisionit të Kuvendit për Kosovë dhe Metohi, Milovan Drecun, vlerëson “o fertën” e të ashtuquajturës Grupet ndërkombëtare të k rizës në lidhje me zgjidhjen e çështjes së Kosovës si joreale, duke vlerësuar se ajo po punon “për të mirën e shtetit të v etëshp allur të Kosovës”. Ajo që u  ofrua nuk është zgjidhje. Ata bënë tre v ariante të ma rrë veshjes, që nuk do të thotë se e gjitha është realiste. Zgjidhja e duhur do të thotë që të dy palët mund ta pranojnë dhe ta realizojnë – tha Drecun për Happy TV.

Ai tha se Serbia nuk mund të pranojë atë që do të dëshironin shqiptarët dhe s ponsorët e tyre në bashkësinë ndërkombëtare, dhe kjo është që Serbia ta n johë Kosovën dhe të mundësojë an ëtarësimin e saj në Kombet e Bashkuara.

Sa të ndodh kjo, sa ta f itojnë a ntarësimin në KB, rruga e bashkimit me Shqipërinë do të ishte më e lehtë për ta. Nëse ata janë me të vërtetë një shtet i pavarur në kuptimin e plotë, të dy shtetet mund të bien lehtë dakord për të o rganizuar një r efer endum dhe për t’u bashkuar. Çfarë do të ishte e diskutueshme këtu – pyeti Drecun. Sipas tij, teza që vjen nga Perëndimi se Serbia duhet të njohë në të vërtetë Kosovën në mënyrë që të p aran dalojë k rijimin e një “Shqipërie të Madhe” është e p abesueshme dhe “b udallki”.

Thjesht nuk mund ta besoni. A mendojnë ata se ne jemi aq të p aarsimuar p olitikisht apo n aivë në një tezë të tillë – shtoi Drecun.

Ai e sheh p roblemin më të madh në faktin se “vendosja politike” shqiptare në Kosovë dhe Metohi “nuk ka vullnet për ndonjë zgjidhje kompromisi”. Prishtina thjesht nuk e dëshiron atë. Kjo nuk mund të krijojë optimizëm se do të ketë ndryshime thelbësore në pozicionin e tyre!”