E dinë shqiptarët e Maqedonisë që Shkupi i tyre është mbi 8000 vjet i vjetër/ – Jo, me siguri jo.

LAJME


Duke e hulumtuar këtë titull -b0mbë, askund nuk e hasa as një emër shqiptari që e kishte studjuar këtë “risi ” arkeologjike që na del si më vjetra në botë, apo t`ishte pjesë- marrës i këtyre zbulimeve.

Fshati CERJE, 16 largë Shkupit. Për 8 000 vjet e kishte fshehur margaritarin e lashtësië së këtyre anëve , deri në vitin 1981 kur doli në pah e ruajtura e lashtësisë 6 600 vjet para filllimit të Islamit.

Kur e mblodha materialin e nevojshëm sllavo-maqedonas si dhe ate ndërkombëtar nuk dija se si ta ndjej veten – i lumtur për një trashigimi të tillë në tokat tona , ku ende frymohet shqip; apo i brengosur nga se shqiptarët autokton kanë marr një rrugë tjetër , rrugë e cila do t`iu h umbë tapitë e kombit dhe janë zhytyr në rrugën e zhbërjes dhe një ditë do të konsiderohen si ardhacak të të rastit.Për sllavët e Maqedonisë nuk e kam asnjë fjalë, sepse ata po dinë të krijojnë ” identitet vendor” edhe pse nuk janë nga aty.Dhe kështu shekujt shkojnë dje për ne shqiptarëas që do të flitet ndonjë herë.