E mbajti prej vitesh në punë! Shoku i ngusht e “godet pas shpine” rëndë Agron Llakajt, befason Agroni me reagimin

LAJME


Spektakli “Al Pazar”, hap siparin këtë të shtunë, me emra të rinj por dhe me disa la rgime. Në këtë rik onceptim total të tij, ndër aktorët e larg uar është edhe Behar Mera, i cili nuk do të j etë pjesë e “Al Pazar Televizion”. Agron Llakaj është shp rehur se larg imet kanë se ishin të rëndë sishme por respektohet vendimi i tyre.

“Na duket vetja se jemi ndr yshe, duke respektuar edhe lar gimet që nuk ishin pak të rënd ësishme, duhet kuptuar kjo gjë. Duhet kuptuar kaq gjë, që respektohet ndje nja e çdokujt në marr ëdhënie në këtë punë. Kjo është një sf idë mbi të gjitha, me veten dhe jo me realitetin”, tha Llakaj.

Spektakli “Al Pazar”, hap siparin këtë të shtunë, me emra të rinj por dhe me disa la rgime. Në këtë rik onceptim total të tij, ndër aktorët e larg uar është edhe Behar Mera, i cili nuk do të j etë pjesë e “Al Pazar Televizion”. Agron Llakaj është shp rehur se larg imet kanë se ishin të rëndë sishme por respektohet vendimi i tyre. JU FTOJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT