Erdogan jep ur dhërin e madh Armenisë: Kthehuni sa më parë nga ky gabim

LAJME


Erdogan jep ur dhërin e madh Armenisë: Kthehuni sa më parë nga ky gabim

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, i uroi sukses personelit të F0rcave të Armat0sura Turke (TSK) që do të shërbejnë në Qendrën e Përbashkët që do të krijohet mes Turqisë dhe Rusisë në Azerbajxhan.

Ai gjithashtu pa ralajmëroi Armeninë e cila shkel amrëpushimin kohë pas kohe.

F0rcat armene të cilat hyjnë në veprime që do të shkelin amrëpushimin, i këshilloj që sa më shpejtë të kthehen nga ky gabim