Erdogan “thërret” shqipëtarët ti bashkohen atij ‘Hajdeni të marrim bashk Çamërinë pismiIitetit grek’?

LAJME


Erdogan “Thërret” shqipëtarët ti bashkohen atij ‘Hajdeni të marrim bashk Çamërinë pi smil itetit grek’?
Nëse nis lu fta greko-turke, Ministria e Mb rojtjes e R. së Çamërisë së bashku me U ѕhtrinë Çl irimtare të Çamërisë s’duhet ndejtur këmbëk ryq, po të shfr ytëzohet ky ra st për kthimin e tokave çame të vje dhur nga grekët sh ovínistë. Abdylvehap Murati Sna ka vje dh kush tokat tona, por u dheheqesit shqiptar i kan shi tur me trad heti. Kasam Dervishi Udheheqsit tan i ka kap, smu ndja e pu lave- gj umi. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

cxcc