Faktet thonë që jam gja.ku i Enver Hoxhës” – Basha tregon arsyen dhe lidhjen

LAJME


Kryedemokrati, Lulzim Basha shprehet se ak.uzat e fabrikuara në emër të tij nga dës.hmitarë të lu.tfës së UÇK-së janë shumë pak në krahasim me ato çka janë thënë për të nga kundërshtarët.

Basha kujton se i është thënë se është i biri i di.ktat.orit Enver Hoxha, apo të tjera akvuza se familjen e ka në Holandë dhe jo në Shqipëri. Kreu i PD thotë se këto a.kuza që bëhen në emër të tij e pengojnë atë të bëjë punën si lider i opozitës për pa.ndeminë, kri.zën ekonomike, ska.ndaleve qeveritare, zgjidhjeve që ai duhet të ofroj.

Basha: Kjo është me vogla që kanë thënë për mua. Mua më kanë thënë që jam i biri i Enver Hoxhës. Më thonë një herë në javë që nuk e ke familjen këtu e ke në Holandë. Dëngla të tilla këpusin ditë për ditë. Nëse unë merrem ditë për ditë me shp.ifje dhe gënj.eshtra që hedhin ndaj meje unë nuk kam kohë të merrem me detyrën që kam karshi shqiptarëve. Në këtë kohë më privon të bëj detyrën që kam sa i përket pan.demisë, krizës ekonomike, sk.anda.leve qeveritare, zgjidhjeve që duhet të ofroj.

Më tej Basha ka treguar pse nuk ka pasur akses në h.eti.min e luf.tët.arëve shqiptarë dhe lu.tfës e UÇK-së në Tri.buna.Iin e Hagës.

Basha: Në Trib.un.alin e Hagës dhe në departamentin e drejtësisë kishte disa rregulla fare të qarta. Shqiptarit, IegaI oficer kurrë nuk i besohej një çës.htje ku.ndër UÇK-së. Në fakt as kroatit. Skuadrat që hetonin kr.im.et e lu.ft.ës ndaj serbëve ishin plot me le.gal oficer shqiptarë dhe kroatë. Në çështje kundër shqiptarëve nuk kishte kurrë shqiptarë dhe as kroatë. Si rregull. Mund të ishin të vendeve të ndryshme të Europës dhe ky është një rregull i qartë për këdo që e njeh sado pak UNMIKUN.

Lulzim Basha kurrë edhe po të dëshironte nuk mund të kishte akses në asnjë faqe të vetme të një he.timi të vetëm ndaj çdo shqiptari, ndaj çdo luf.tëta.ri, ndaj UÇK-së.