Fjalimi I Rrallë I Nolit: Nuk E Shpikëm Patriotizmin Shqiptar, E Gjetëm(VlDE0)

LAJME


Një fjalim i rrallë i Fan Nolit i mbajtur në takimin e shoqërisë Vatra në SHBA në 1963.

Fjalimi shoqërohet me imazhe nga dokumentari ‘Krah për Krah’ (1964, I/2-156) me regji të Endri Kekos & Ho Y Shen, 0peratorë: Jani Nano & Uan De Cen, si dhe nga dokumentari ‘Noli ynë’ (1983, I/2-888) dhe regji të Todi Bozi me 0perator Faruk Bashën.

“Ne nuk e inventuam, nuk e çpikmë patri0tizmën shqiptare, e gjetëm. E vetmja gjë që bëmë, është që atë patri0tizmë që ekzist0nte midis shqiptarëve u përpoqmë t‘a organiz0jmë, t‘a kanaliz0jmë. Tashi, arësyeja për të cilën na vajti puna mbarë, ishte se kishim një popull me të vërtetë i cili e deshte Shqipërinë. Edhe një popull i cili, jo vetëm kishte patri0tizmë, virtytin e patri0tizmës, por kishte edhe disa v irtyte të tjera, nga të cilat do të numëronj vetëm një, të cilën na e kanë thënë që të gjithë të huajt të cilët kanë vizituar Shqipërinë. Kur hyri Shqipëria në Lidhjen e Kombeve, përfaqës0njësi i Hindit Muhamed Aliu, u bëri këtë lëvdatë shqiptarëve: Sot, tha, bëmë punën më të bukur që qasmë Shqipërinë në Lidhjen e Kombeve. Ky është i vetmi vend në këtë botë i cili ka një shumicë muhamedane edhe na dërg0n këtu si përfaqës0njës një peshkop ort0doks”, thotë mendimtari, teologu dhe politikani Fan Noli.