Fotografi virale nga aeroporti: Në Gjermani ka gjithçka përveç specave

LAJME


Atyre që janë në mërgim zakonisht u mungojnë familjarët, fqinjët e tyre dhe disa prej tyre edhe ushqimi.
“Në Gjermani, ka gjithçka përveç specave” – ky është përshkrimi që i është shoqëruar një fotografie që rap0rt0het se është shkrepur në aeroportin e Nishit.

Fotografia e pubIikuar në rrjete sociaIe është bërë viraIe.