FSK-ja në misione të përbashkëta me Gardën Kombëtare të Iowas

LAJME


Qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për bashkëdërgimin e kontingjentit të F0rcave të Si gurisë së Kosovës (FSK) në misione jashtë vendit me Gardën Ndërkombëtare të Iowas, në bazë të ftesës së SHBA-së.

FSK-ja ka thënë se vendimi do t’i procedohet Kuvendit të Kosovës me propozimin për dërgimin e kontingjentit të FSK-së në mi sione për mbështetje të stabilitetit rajonal dhe 0peraci0neve paqeruajtëse nën Komandën Qendrore Amerikane.

“Vendimi mbështetet në memorandumin që Qeveria e Republikës së Kosovës e ka nënshkruar me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës,

për dërgimin e F0rcës së Si gurisë së Kosovës në mis ione jashtë vendit bashkë me Gardën Kombëtare të Iowas”, thuhet nga FSK-ja.