FSK “KRENARIA JONË” zë vendin e dytë në garën Ushtarake në Amerikë

LAJME


Në Ajova te Shteteve te Bashkuara të Amerikes nga data 12 deri 14 Mars 2021 ne kampin Dod ge te Gardes Kombëtare të Ajoves është mbajtur Gara e Iuf.tetarit me te mire, ku ne kete gare pjesëmarrës nga FSK-ja ishin dy nenoficere dhe nje udheheqes i garuesve.

Nen.oficerët e FSK kane treguar profe sionalizëm te larte ne kete ngjarje, duke siguruar kështu vendin e dytë në dy disiplina ushtarin më të mirë dhe nen oficerin me te mire.

Rreshter Arjan Zabeli ne disiplinën për nënoficerin me te mire ka zene vendin e dytë dhe Tetar Alban Fetahu në disipIinën për ushtarin më të mirë gjith ashtu ka zene vendin e dyte.