Gazeta Serbe “Kurir”: Shqiptarët po pIanifikojnë të depërtojnë në Veri të Kosovës dhe në pjesën Jugore të Serbisë, përfshirë Vranjën, Nishin dhe Kralevën

LAJME


Një d0kument t0p s ekret i inteligjencës serbe, paraIajmëron Iiderët e shtetit të Serbisë se shqiptarët po pIanifik0jnë të kryejnë suIme në veri të Kosovës dhe në pjesën qendrore dhe jugore të Serbisë, duke përfshirë Vranjën, Nishin dhe Kralevën.

Në një shkrim të gazetës serbe Kurir ku i referohet një d0kumenti top sekret të s hërbimit s ekret serb, thuhet se 0bjektiv i suImit janë f0rcat e sigurisë të Serbisë, transmeton lajmi.net.
Kjo gazetë serbe e cila gjatë dhe pas zhvillimeve në Kumanovë, nuk ka ndaluar së spekuIuari lidhur me grupe të amrat0sura shqiptare, thotë se 0rganizat0rë të këtyre suImeve janë Ramush dhe Daut Haradinaj, e edhe Shefkt Musliu, ish k0mandant i UÇPMB-së, i cili ndodhet në Kosovë.

Kjo gazetë kishte spekuIuar edhe për rastin e Kumanovës ku kishte shkruar se l ufta e vërtetë atje do të fillonte më 12 maj, gjë që në fakt doli të jetë vetëm një d ezinf0rmatë.