Gërmime në hartografinë botërore, ja tokat ku kanë jetuar shqiptarët e lashtë (VlDE0)

LAJME


Kjo ligjëratë e mbajtur nga Profesori i nderuar nga Shqipëria…, për të satën herë tregon se historia dhe gjeografia jonë e lashtë ende nuk është e studiuar. Për ta ilustruar këtë ligjëratë me një foto nga periudha e Pellazgjisë, hyra në google në norvegjisht (Wikipedia) dhe e gjeta ketë tekst ilustrues kurse ndër fotot e shumëta të periudhës pellazgjike edhe këtë foto të plisbardhit nga lashtësia pellazge, plis që e kanë mbajtur edhe prindërit tanë dhe që bartet edhe sot.

Teskti i shkurtër në Wikipedia, e kishte këtë përmbajtje:
“Pellazgët është identifikimi që një pjesë shkrimtarësh në Greqinë antike e kanë shfrytëzuar për popullatat që ishin ose stërgjyshërit e grekërve ose që ishin një popull indigjen në Greqi përpara grekërve.