Gjenerali amerikan: “Ndaluam spastrĭmĭn etnik të shqiptarëve të Kosovës”

LAJME


Intervenimi i NATO-së në SRJ ka ndihmuar ndalimin e spastrĭmĭt etnik të shqiptarëve të Kosovës ka thënë gjenerali amerikan Frederik Ben Hoxhis, që ishte komandant i f0rcave amerikane në Evropë, duke shtuar se a ksioni i NATO-së krijoj mundësinë për liderët e matur të gjejnë zgjidhje politike.

Në pyetjen nëse ka pasur ndonjë mënyrë e shmangies së intervenimit të aleancës më të f0rtë ndaj një shteti evropian, Hoxhis për “Zërin e Amerikës” tha se ka bindjen se ishte e nevojshme një strategji e qëndrueshme.“Besoj se konkurrenca e fuqive të mëdha eviton konflĭktĭn e përmasave të mëdha, në perĭudhë afatgjate kjo do të thotë strategji e qëndrueshme për regjion që përmirëson integrimin ekonomik edhe diplomatik. Me investime konkrete dhe përpjekjet e ShBA-ve, Mbretërisë së Bashkuara, Gjermanisë, Francës ndoshta kanë mund të shmangin intervenĭmĭn”, tha ai.

Lidhur me ngushëIIimet për familjet e vĭktĭmave cĭvĭle, ndër të cilat kishte edhe fëmije, Hoxhis tha se gjatë qëndrimit në Tashmejdan në Beograd ka vizituar parkun “ishim vetë fëmijë” i ngritur si nderĭm për vĭktĭmat (79 fëmijë) të vd ekur nga b0mbardĭmet.