Gjukanoviq : ‘Serbia Po E Dëmton Malin E Zi Të Njejtën Mënyre Si Ka Bërë Me Kosvën Gjatë Viteve Të 90-Ta’

LAJME


Presidenti i Malit të Zi, Millo Gjukanoviq, ka akvuzuar Serbinë se po pu.non me këmbëngulje në favor të d ëmtimit të vendit të tij, duke thënë se Beogradi zyrtar i viteve 1990 çfarë bëri në Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Kosovë, të njëjtën po ia bën edhe Malit të Zi. Ai këto komente i bëri duke iu për.gjigjur pyetjeve të gazetarëve nga rajoni në Forumin e Pestë të Gazetarëve, raporton RTCG.

Gjukanoviq ka thënë se fryma e ur rejtjes drejt Malit të Zi është rri.tur, e cila është arsyeja pse sot mar rëdhëniet midis dy vendeve janë në nivelin më të ulët të mun.dshëm.

“Serbia po punon tepër f0rt në d ëmin tonë. Nuk ka nevojë ta pro.voj, unë kam qenë aktor në jetën politike për 30 vjet, ndoqa vitet 1990, planin Z-4 të ofruar për Kroacinë, planet e ofruara për Bosnjën, Ram.buje për Kosovën, të gjitha këto u refuzuan me arrogancë, vrazhdësi dhe nxitim. E gjitha përfundoi në h umbje se.rioze për Serbinë dhe për ata që ishin krijuesit e një politike të tillë në Serbi, dhe f atkeqësisht për të tjerët, kështu që nuk dy.shoj se kjo politikë sot po realizohet ndaj Malit të Zi”, tha Gjukanoviq.

Unë u thashë bashkëbiseduesve të mi në Beograd kur filloi, me rastin e Ligjit (Malit të Zi) për Lirinë e Fesë. Unë u thashë se i mbaj në mend vitet 1990. Ajo frymë u rrejtjeje nuk mund të kontroIIohej më. Sot, i njëjti g abim përsëritet, ur rejtja po mbillet ndaj Malit të Zi dhe gjithçka që është malazeze. Kjo do të për.keqësojë në mënyrë të pariparueshme marrëdhëniet midis dy vendeve tona”, tha Gjukanoviq.