Gjykata SpeciaIe ua mundëson ish-uhdëheqësve të UÇK-së të festojnë sonte në par aburg1m

LAJME


Figurat më të rëndësishme të Ushtrisë Çlirimtaret të Kosovës po mbahen në par aburg1min e Gjykatës Sp eciaIe në Hagë të Holandës.

Ata që udhëhoqën lutfën për liri dhe pavarësi, sonte do të mund të mblidhen për ta festuar ndërrimin e vitit, duke i lënë për pak q elitë e tyre ku secili qëndron i vetmuar.

Gjykata Sp eciaIe, do t’ua mundësojë ish-udhëheqësve poIitikë e uhstarakë të UÇK-së që ta festojnë Vitin e Ri. Kështu është shprehur të enjten, zyrtarja për informimim e këtij institucioni, Angela Griep.

“Për arsye të privatësisë, ne nuk mund të komentojmë për ndonjë veprimtari specifike që të par aburg0sur1t ndërmarrin në institucionin e par aburg1mit. Në përgjithësi, Njësia e Menaxhimit të Pa raburg1mit e Dhomave të SpevciaIizuara siguron mirëqenien e të bur g0surve në një mjedis të sigurt dhe të qetë.

Të par aburg0surve sigurisht do t’u sigurohet mundësia për ta festuar Vitin e Ri në përputhje me Rregullat dhe Rregulloret e institucionit të par abur g1mit”, tha Griep.

Motiv shtesë për të festuar do të jetë ditëlindja e ish-zëdhënësit të UÇK-së dhe ish-kryeparlamentarit të Kosovës, Jakup Krasniqi, i cili pas orës 00:00 do ta ketë përvjetorin e 70 të lindjes së tij.

Shtatë të akvuzuarit e parë të Sp eciaIes, pesë prej të cilëve me ak takuzë të konfirmuar, po mbahen ende në par aburg1m, pasi pothuajse secilit prej tyre i është refuzuar kërkesa që të mbrohen në liri.