Gjykatësi Britanik: Shpëtoni nga padrejtësitë e BE-së, Liria e Kosovës në rrezik

LAJME


Shpëtimi i Kosovës prej demokracisë së Evropës përmes heqjes së Misionit të Sundimit të Ligjit.

Gjykatësi britanik, Malcolm Simmons, ish-shef i Gjykatësve Ndërkombëtarë të BE-së prej vitit 2014-2017, me një analizë të publikuar në “The WashingtonTimes”, ka thënë se EULEX-i dhe gjykatësit e Dhomave të Specializuara, që vijnë prej vendeve të ndryshme të BE-së, duhet të ndalen. Ai ka thënë se gjithçka në lidhje me EULEX-in dhe Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë tregon se BE-ja nuk është një peshë e rëndë globale për administrimin e qeverisjes së mirë ndërkombëtare dhe, qartazi,nuk është një shembull që të tjerët do të dëshironin ta imitojnë, transmeton lajmi.net.

Simmons ka thënë se Shtetet e Bashkuara dikur ndihmuan miqtë e saj në Kosovë të shpëtonin dhe t’i çlironin ata nga  pastru esit e tnikë serbë. Ndërsa, tani kur liria e tyre këcrcënohet përsëri, kësaj here nga evropianët – p astrues të demokracisë,është koha që Amerika t’i d etyrojë evropianët që të ndaIojnë, sepse liria e Kosovësështë në rrezik.

Analiza e plotë ish-shefit të Gjykatësve të EULEX-it e publikuar në “The WashingtonTimes”.

Shpëtimi i Kosovës prej demokracisë së Evropës përmes heqjes së Misionit të Sundimit të Ligjit

Realiteti i politikës së BE-së ndaj Kosovës, ku janë shpenzuar miliarda dollarë të taksapaguesve amerikanë, është i rr’ezikshëm.

Imagjinoni që Shtetet e Bashkuara ndihmuan në krijimin e një vendi të ri demokratik në zemër të Evropës, duke i çliruar njerëzit e saj nga fqinjët gjen0cidaIë, vetëm që Bashkimi Evropian të marrë përsipër misionin “ndërtimi i vendit” dhe ta përdorë atë për të p ërmbysur udhëheqjen e tij të zgjedhur.

Imagjinoni se gjyqtarët e f inancuar nga BE-ja u vendosën brenda sistemit të drejtësisë tëkëtij vendi për t’ua “prerë kokën” ligjvënësve të tij demokratikë, duke përfshirëedhe një njeri, të cilin presidenti Biden e përshkroi si “GeorgeWashington” i vendit.

Imagjinoni se vendosmëria e BE-së për të arritur këtë qëllim shkoi deri te manipulimi i dëshmitarëve për të dhënë“prova” të rr’eme dhe, madje, edhe deri te destabiIizimi i një procesi paqësor ndërkombëtar i udhëhequr nga SHBA-ja.

Ky nuk është një roman i TomClancy, por realitet i rr’ezikshëm i politikës së BE-së ndaj Kosovës, ku për 12 vitet e fundit, miIiarda dollarë të taksapaguesve amerikanë janë shpenzuar për ndihmë ushtarake dhe mbështetje të sigurisë, me “nënkontraktimin” e SHBA-së të zhvillimit demokratik të aleatëve të supozuar të saj evropianë.

Por, në vend që të përmirësojë qeverisjen, EULEX-i, “Misioni i Sundimit të Ligjit” – mision kykronikisht jofunksionali BE-së, ka d ëmtuar administrimin e drejtësisë dhe ka injoruar të drejtën e të pandehurve për një gjykim të drejtë. Sipas indeksit tëFreedomHouse të Shteteve të Bashkuara mbi demokracinë, standardet e drejtësisë dhe të qeverisjes së mirë në Kosovë kanë rënë gjatë dekadës së fundit nën vëzhgimin e EULEX-it; bile këtë e ka konfirmuar edhe analiza e Indeksit të Perceptimit të Korrupsionit të Transparencës Ndërkombëtare të Evropës.

Por, përmirësimi i sundimit të ligjit në një vend qëka dalë nga tmerret e lutfës nuk ishte kurrëqëllim i EULEX-it dhe as qëllim i Dhomave të Specializuara të Kosovës (KSC), gjykatë me emrin qesharak “gjykata k angur”, e themeluar në Hagë, ku u vendosën të d ërguarit për gjykim nga EULEX-i. Qëllimi i saj ishte gjithmonë politik. BE-ja nuk kishte pasur kurrë për qëllim të saj “ndërtimin e kombit” dhe, në mënyrë që ta paraqiste veten si një superfuqi globale për të rivaIizuar Shtetet e Bashkuara, Kosova ishte përgjigjja.

Dhe çfarë përgjigje ka qenë se. Duke ofruar “rezultate”, pavarësisht metodave, Evropa mund të demonstrojë statusin e saj të “fuqisë së madhe”. Suksesi i EULEX-it dhe i Dhomave të SpeciaIizuara do të përcaktoheshin nga numri i d ënim eve. Në të vërtetë, BE-ja nuk kërkoi asgjë më pak.

Gjyqtarët nga të gjitha 27 vendet anëtare të BE-së u mblodhën për të dhënë mandatin. Vendetkomuniste të Evropës Lindore ishin të preferuarat, sepse, siç më tha një kryetar i dikurshëm i EULEX-it, ata e dinin se çfarë“pritej” prej tyre. Pa përjashtim, ata fitonin dukshëm më shumë sesa fitonin në shtëpi, ku ishin mësuar të punonin shumë më shumëe të fitonin shumë më pak. Ata të gjithë donin qëky proces të vazhdonte për aq kohë sa ishte e mundur dhe shumica ishin të përgatitur të bënin gjithçka që duhej për të siguruar që ata të ruanin pozicionin e tyre.

Por,fakti se gjyqtarët që vijnë nga vendet e varfra, për të dhënë rezuItatenën presi0n të madh politik, ka edhe pasoja. Gjykata Kushtetuese e Kosovës gjeti se gjyqtarët e EULEX-it u kishin mohuar të pandehurve të drejtën e tyre për një gjykim të drejtë. Një mision i BE-sëi “sundimit të ligjit mohon të drejtën për një gjykim të drejtë?” A mund të bëhet edhe më e përdredhur se kaq? Mundet!

Kur unë dhe profesionistët e tjerë ligjorë të kuaIifikuar britanikë u bëmë sinjalizues k undër k0rrupsi0nit dhe keqpërd0rimeve në EULEX, na akvuzuan. Në incidente jorelevante, dy gjyqtarë britanikë, në k undërshtim me ligjin ndërkombëtar, u bënë subjekt i proceseve disiplinore të iniciuara dhe të kontrolluara nga të njëjtët njerëz që kishin akvuzuar për sjellje të keqe, transmeton lajmi.net.

Por, më e keqja nga të gjitha, verën e kaluar, derisa Kosova dhe Serbia fqinje ishin në prag të nënshkrimit të një marrëveshje paqeje nëUashington DC, BE-ja u tërhoq. Për të parandaluar ‘çmimin’ e tyre të madh – Presidentin e Kosovës, njeriun të cilin JoeBidene krahasoi me XhorxhUashingtonin – duke iu aluduar me të drejtëpër meritat e paqes, ata qëllimisht n xituan me akvuzat për k rime k undër njerëzimit k undër tij (madje duke thyer rregullat e gjykatës së tyre përmes këtij veprimi), duke e ndaluar atë të fluturojë në SHBA dhe gati duke prishur tërë marrëveshjen e paqes.

Të p andehurit e tjerë, tashmë të paraqitur përpara gjykatës, janë atje në mënyrë tëpaqartë për pranimin e dokumenteve të zbuluara nga gjykata e financuar nga BE-ja, ndërsa nuk zhvillohet asnjë h etim se kush i nxori dokumentet ose pse u nxorën ato.

Është e qartë se BE-ja nuk mund të shohëperversitetin e veprimeve të tyre, kur ‘turbuIIohet’ nga një logjikë e Niksonit: “Kur BE-ja e bën atë, kjo do të thotë se nuk është e paligjshme”. Ata besojnë se duhet të ushtrojnë të drejtën për të mësuar të tjerët sesi të sillen, me çdo mjet të nevojshëm, nëse do të konsiderohen një superfuqi.

Gjithçka në lidhje me EULEX-in dhe Dhomat e Specializuara të Kosovës në H agë tregon se BE-ja nuk është një peshë e rëndë globale për administrimin e qeverisjes së mirë ndërkombëtare dhe, qartazi,nuk është një shembull që të tjerët do të dëshironin ta imitojnë.

Por, Amerika është. Shtetet e Bashkuara dikur ndihmuan miqtë e saj në Kosovë të shpëtonin dhe t’i çIironin ata nga s pastru esit e tnikë serbë. Tani liria e tyre këcrcënohet përsëri, kësaj here nga evropianët – p astr ues të demokracisë. Është koha që Amerika të detyrojë evropianët që të ndalojnë: liria e Kosovës tani është në rr’ezik.

Gjykatësi Malcolm Simmons shërbeu si gjyqtar ndërkombëtar nga 2004 në 2017, duke dëgjuar çështje të k rimit të lutfës dhe k rimit të rëndë dhe të organizuar. Ai kryesoi në disa prej rasteve më të ndërIikuara të k rimit të lutfës dhe k rimit të 0rganizuar në Bosnjë e Hercegovinë dhe Kosovë gjatë periudhave të tyre të t razuara të paslutfës. Ai shërbeu si President i Gjykatësve Ndërkombëtarë të BE-së nga 2014 në 2017. /Lajmi.net/