Historiani serb: Kosova është e pavarur, të gjithë e dinë, por e fusin kokën në rërë

LAJME


Historiani serb, Milan Protic thotë se Kosova është e pavarur, pavarësisht nga fakti se nuk ka njohje të tërësishme ndërkombëtare e as vend në disa prej 0rganizatave ndërkombëtare.Në një intervistë për mediumin serb, Nova.rs, ai theksoi se “Kosova ka territor, njerëz dhe qeveri të pavarur nga Serbia, dhe ky është ç mimi i politikave të Titos dhe Millosheviqit”.

Protic tha se kryetari i Akademisë serbe të Shkencave dhe Arteve, Vladimir Kostic, i cili kohët e fundit shprehu një p0zicion të ngjashëm në publik, tha të vërtetën.

“Me këtë qëndrim, Kostic provoi se ai është një njeri që mendon me kokë dhe vjen në p ërfundimet e tij në mënyrë të pavarur, p avarësisht se si do të reagojë mjedisi ndaj tij dhe cilat p aragjykime shprehen në publik. Së dyti, ai e tha të vërtetën. Të gjithë e dimë se është e vërtetë, por shumë nuk duan ta dëgjojnë, por e fusin kokën në rërë, sepse nuk duan të përbaIIen me faktet”, tha ai. Protiq theksoi se Kostic nuk e paraqiti g jykimin e tij, por deklaroi gjendjen f aktike të çështjes.

“Në këtë aspekt, unë mund të shkoj më larg se ai, por këtu ne po flasim për vërtetësinë, origjinalitetin, guximin, individualizmin e një njeriu që është në një pozitë shumë të ndjeshme dhe të rëndësishme në këtë vend. Dhe ai, p ërkundër kësaj, ka mjaft guxim dhe integritet personal për ta shprehur një qëndrim të tillë dhe për të mos pasur f rikë se çfarë do të jenë reagimet dhe sa s higjeta h eImuese do të drejtohen nga ai, ndërsa, nga ana tjetër, nuk ka asnjë që është i gatshëm ta mbrojë atë”, tha Protic.

Ai shtoi se sot Serbia po paguan çmimin e politikës së g abuar të udhëhequr nga Sllobodan Milloshevici.“Ky është çmimi i politikës së Titos dhe Millosheviqit. Ne po e p aguajmë atë sot. Tito lejoi dhe mundësoi krijimin e një territori të k ufizuar në Kosovë, duke krijuar një zonë autonome, dhe pastaj një provincë. Edhe atëherë, Kosova ishte praktikisht dhe në thelb u n da nga Serbia dhe i gjithë pushteti iu dha shqiptarëve atje. Tashmë ishte e qartë në atë kohë që ishte e n darë nga Serbia dhe nuk do të kthehej. Atëherë Milloshevici u p ërpoq ta r ikthente me f0rcë, por d ështoi, i cili u bë një a rgument shtesë k undër të drejtës së Serbisë se ‘Kosova vazhdon të trajtohet si t erritori i saj’. Në vetëdijen tonë, kjo p ërvojë mesjetare e asaj pjese të vendit tonë nuk është as t erritoriale, as e zakonshme”, tha ai.

Protic thotë se “Besëlidhja e Kosovës”, domethënë, “përvoja e qenies sonë, ekzistencës, historisë sonë, nuk ka asnjë lidhje me materialin”. “Kombet e tjera kanë h umbur pjesët e tyre domethënëse, dhe ne vetë kemi jetuar pa atë Kosovë për shumë shekuj. Ajo na u kthye në vitin 1912, por kurrë nuk patëm mundësinë ta integronim plotësisht. Kjo është arsyeja pse Kosova mbeti përvoja jonë e së kaluarës dhe identiteti kombëtar, dhe jo thjesht territori. Kosova është bërë një problem i vështirë, i pazgjidhshëm për ne. Ne si popull dhe shtet h umbasim vetëm në atë lutfë që ishte h umbur p araprakisht. Nuk është më çështje nëse do ta s hpëtojmë Kosovën, por nëse do ta s hpëtojmë Serbinë. Ne nuk kemi njerëz as për këtë t erritor”, tha ai.

Sipas tij, probIemi po bëhet shumë më i thellë sesa çështja e vetë Kosovës. “Për të mos folur pastaj për atë që po ndodh në Mitrovicë, e cila është një vatër e k rimit dhe d hunës… Ne i mbajmë njerëzit tanë atje, ata fëmijë të pafat, në tela me g jemba si disa p engje të i desë serbe. Çfarë të a rdhme kanë këta fëmijë? Si mund që njerëzit në Serbi shohin një n dërgjegje të p astër, mundimet në të cilat rriten? Çfarë lloj e ardhme i pret dhe çfarë mund të presin nga jeta, të rrethuar nga shqiptarë, në tela me gjemba, me disa shkolla të v arfra dhe të i mprovizuara ku mësojnë atje. Do të jetë shpirti i tyre? Pse po bëhet kjo?”, tha Protic, shkruan Express.

Kryeakademiku serb, Vladimir Kostic tha së fundi tha se “dikush duhet t’u thotë këtyre njerëzve se Kosova nuk është më de facto ose de jure në duart tona” dhe se në këtë moment, “e vetmja mençuri politike është se si ta lësh Kosovën me dinjitet”.Një grup prej 93 të quajtur intelektualë serbë i kishin dërguar një letër të hapur Akademisë serbe të Shkencave dhe Arteve duke kërkuar që kryetari i saj, Vladimir Kostic të jepte dorëheqje lidhur me deklaratat e tij se “Kosova s’ka qenë dhe s’do të jetë e jona”.

Por në rrjedhën e kritikave e suImeve të a shpra në drejtim të Kostiqit, atij i kishte dalë në krah politikani serb, Nebojsha Zelenovic. “Unë mbështes propozimin e kryetarit të Akademisë, Vladimir Kostic, për fillimin e një debati serioz dhe efektiv për Kosovën. Kërkesa që Kostiq të largohet nga kreu i Akademisë është, në thelb, një ftesë për të s hpëtuar nga realiteti dhe për t’iu d0rëzuar fatit, të cilën nuk do ta ndik0jmë” kishte shkruar Zelenovic në Twitter.