I mbylli kufijtë me Shqipërinë, tani Greqisë është duke i ndodhur më e keqja

LAJME


Plantacioni i Nikos Argirakis-it në një prej rajoneve më të mëdha prodhues të ullinjve në Greqi zakonisht në fund të vitit është plot me punëtorë të huaj që vjelin kokrrat nga 1000 pemët e tij

Por këtë vit 40-vjeçarit ju desh të kërkonte ndihmën e të motrës dhe të së ëmës të moshuar, pasi Greqia ka vendosur kuf izime dhe punëtorët e huaj nuk mund të vijnë.

“Për shkak të mbylljes së kuf ijve nga pandem1a punëtorët kryesisht nga Ballkani nuk mundën të vijnë në kohë. U përpoqëm të plotësonim dokumentet e tyre, por u bll okuan në ku fi. Vitet e kaluar kemi pasur 100 deri në 120 punëtorë të huaj në fshat. Këtë vit jo më shumë se 15. “

Muajin e kaluar Greqia mbylli kuf ijtë me Shqipërinë, burimi më i madh i krahut të punës sektorin bujqësor.