Ja pse All-llahu e dridhë tokën me tërmete.. – (Nëse nuk e keni ditur)

LAJME


Përcillet se Enes bin Malik – radijallahu anhu – i tha Aishes – radijallahu anha: “ O nëna e besimtarëve, më trego për tër’metet?/Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Ajo tha:‘ Nëse lejojnë im’ora litetin, pinë në masë al’kolin dhe përhapen shumë veglat muzikore, atëherë Allahu i Madhëruar, në qiell, bëhet xheloz dhe i thotë Tokës: ‘Dridhu për ata!’Nëse ata pendohen dhe largohen nga gjynahet, shpëtojnë, por nëse nuk përmisohen, atëherë ajo i shk atërron të gjithë.’

Enesi tha: O nëna e besimatërve, kjo gjë është dënim për ta?’Tha: ‘ Është përkujtim dhe mëshirë për besimtarët dhe dë nim e zemërim për mohuesit.”