Jepen të dhënat jozyrtare! / Ja sa shqiptarë jetojnë në Maqedoninë e Veriut

LAJME


Jepen të dhënat jozyrtare! / Ja sa shqiptarë jetojnë në Maqedoninë e Veriut

Të dhënat që i posedon Enti Shtetëror i Statistikave, të kryqezuara me raportet e EUROSTAT-it japin shifrat e para jo zyrtare që mund të priten nga regjistrimi.Hvp hvpsiren me pvshte per pvmjet esklvive

Duke pas parasysh migracionin, ndryshimet demografike dhe buIIgarizimin e afro 100 mijë shtetasve të Maqedonisë së Veriut, pritjet e ESHS janë që në Maqedoni jetojnë 1.5 deri në 1.6 milion qytetarë, prej tyre 57-61 për qind maqedonas, 28-30 për qind shqiptar dhe pjesa e mbetur turq, rom, serb, boshnjak etj.Hvp hvpsiren me pvshte per pvmjet esklvive