Jovanoviç: Edhe pse jam Serbë, unë e dua popullin Shqiptarë sepse janë popull besnik

LAJME


Lideri i Partisë Liberale Demokratike në Serbi, Cedomir Jovanoviç ka deklaruar se stabil ieti i Serbisë është i mun dur vetëm brenda kuadrit të inte grimit euroatl antik dhe nga krij imi i marrëdhënieve të mira me Kosovën.

Jovanoviç tha se sovraniteti i Serbisë “nuk mund të vërtetohet duke pretenduar se ekz.iston aty ku është në realitet”, shkruan Blic i Serbisë. Unë jam i mendimit se pop ulli shqiptarë është i fjalës dhe jan besnik. Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive