Kështjella plot mister që ndodhet në Shqipëri

LAJME


Vend ngritja i përngjan legjendave te lashta. Gurët e mëdhenj dëshmojnë rëndësinë e dikurshme. Këtu nuk mundet te jete ngritur një vendbanim i zakonshëm.

Nëse do te kishim një renditje ne Shqipëri për vendet arkeologjike me enigmatike ky qe jemi drejtuar padyshim do te lutfonte për një nder pozicionet kryesore. Cila është arsyeja ?Hvp hvpsiren me pvshte per pvmjet esklvive

Ne “Gjurme Shqiptare” te gazetarit Marin Mema një rrugëtim qe zbulon një vend te jashtëzakonshëm. Çfarë qëndron pas tij dhe perse arkeologet janë tërhequr gjithmonë ?Hvp hvpsiren me pvshte per pvmjet esklvive