Kjo është toka jonë Dardano-Ilire. Mos i futni hundët tek historia jonë.

LAJME


Populli nuk i lejon fqinjëve të na marrin lashtësisë tonë , por fajin e kanë ata që punojnë në institucione të ndryshme arkeologjike dhe nuk shkojnë të vizitojnë ato vende që kanë nëntokë sendet e lashta të tokës që na duhen për të hedhur në dritë lashtësinë tonë të vërtet dhe për të hedhur në dritë historinë tonë .

Me shekuj na kanë vr arë dhe palgosur fizikisht dhe psisikisht , por ne kemi qëndruar si një trup i vetëm dhe nuk i kemi lajuar të na bëjnë më shumë keq .

Ne si komb , jemi të pasuruar me një pasuri të madhe kombëtare dhe kulturore dhe këtë e shohim përditë nga gërmimet arkeologjike që bëhen në vende të ndryshme të tokës së lashtë dardane . Nëse sendet e lashta janë të vendosura në një vend tjetër jashtë territoreve të një shteti , kjo nuk do të thotë se vendi fqinj duhet t’i marrë ato pasuri që janë tonat , por ata për të pasur besim bota tek ta , ata e “ndërtojnë” historinë e tyre në dëmin e vendit fqinj .

Ne duhet të vajtojmë me ato që neve na i bëjnë dhe duhet të na vijë turp , se pse ne i lejojmë ata të na i marrin historinë e lashtësisë sonë dhe ne i “lejojmë” që të na i marrin . Populli nuk i lejon fqinjëve të na marrin lashtësisë tonë , por fajin e kanë ata që punojnë në institucione të ndryshme arkeologjike dhe nuk shkojnë të vizitojnë ato vende që kanë nëntokë sendet e lashta të tokës që na duhen për të hedhur në dritë lashtësinë tonë të vërtet dhe për të hedhur në dritë historinë tonë .


Ne po heshtim dhe me heshtjen tonë i ndihmojmë serbëve , që të na marrin historinë dhe ta “bëjnë” të tyren atë histori të lashtë tonën edhe pse e dimë se kjo heshtje , do i ndihmojë armikut tonë në mënyrën sa më të mirë .

Toka Dardane , Ahh kjo tokë e madhe e e lashtë . Toka Dardane është një tokë e cila është me lokacione të rëndësishme dhe të shumta arkeologjike dhe këto lokacione e rrisin edhe më shumë vetbesimin se ne jemi një popull i lashtë dhe se ne jemi popull autokton në këto toka dardane dhe gjithmonë do të jemi . Ne kemi lokacione të shumta arkeologjike , që duhet t’i zbulojmë .

Në vitin e kaluar në Tetovë , një shi i madh e kishte mbuluar Tetovën me ujë dhe në fshatin Shipkovicë , zbulohen dhe hedhen në dritë varrezat ilire . Shpeshherë përmbytjet e shumta , hedhin në dritë të vërtetën që shumë njerëz dëshirojnë t’a dinë .