Kosova E Para Ne Rajon Per Kete Gje Fale Te Madhit Albin Kurti / Kjo Eshte Nje Sukses I Pamohueshem

LAJME


Republika e Kosovës është e para në rajon me vak,si,n,im të popullsisë, ku tashmë 45 për qind e popullsisë kanë marrë të paktën një do,zë të vak,si,nës.Sipas të dhënave të publikuara nga “Our World in Data”, Kosova ka lënë pas të gjitha vendet e rajonit, sa i përket va,ksi,nim,it të popullsisë.Serbia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Bosnje e Hercegovina qëndrojnë të gjitha pas Kosovës në këtë listë.Ndryshe, tashmë ish-ministri i Shëndetësisë Arben Vitia në konferencën për media ku dha edhe laj,min për dorë,heq,jen e tij, tha se deri në fund të vitit pritet të vak,si,noh,en 75 për qind e popullatës mbi moshën 16 vjeçare.

Vitia njoftoi se deri tani janë administruar mbi 1.3 milion vak,si,na.Po ashtu, ai bëri të ditur se në st,ok aktualisht kanë rreth 400 mijë va,ks,i,na, ndërsa deri në fund të vitit do të arrijnë edhe rreth 500 mijë do,za.Sipas tij, cer,ti,fik,ata e va,k,sin,im,it në Kosovë është në përputhje me standardet e BE-së dhe së voni kanë aplikuar për pranimin e kësaj cert,if,ika,te nga BE-ja.