Kryeministri izraeIit, Netanyahu, jep mesazhin e madh: “Nuk do të Iejojë që Irani të prodhojë àrmë bërrthamore”

LAJME


Kryeministri izraeIit, Netanyahu, jep mesazhin e madh: Nuk do të lejojë që lrani të prodhojë àrmë bërhtamore”

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, dekIaroi se Izraeli nuk do të lejojë që Irani të prodhojë amrë bërhtamore. Irani ka thënë se ka filluar pasurimin e uraniumit në 20 për qind në objektin nëntokësor bërhtamor Fordo, në jug të kryeqytetit Teheran, ndonëse fuqitë botërore kanë lejuar vetëm 3,67 për qind.Hvp hvpsiren me pvshte per pvmjet esklvive

Netanyahu në Twitter reagoi dhe porositi se kjo është e palejueshme,Hvp hvpsiren me pvshte per pvmjet esklvive