Kundërpërgjigje Serbisë: Lufta ndaj Kosovës, do të thotë luftë me vet Amerikën

LAJME


Gadishulli Ballkanik është një vatër mjaft diskutabile sa i përket mundësisë për lutfërave të reja në mes popujve. Shikuar edhe nga aspekti historik, në Ballkan asgjë nuk është befasi, dhe në çdo moment mund të jetë qendër e konfI ikteve.

A carimi i kohëve të fundit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës ishte krye temë, derisa lutfa ishte gjithashtu fjalë, e cila u përmend mjaft shumë nga liderët shqiptarë dhe ata serb.