Kur ndonjë prindit i vd’es fëmija, All-llahu xh.sh. iu thotë melekëve.

LAJME


Pejgamberi (s.a.v.s) ka thënë: “Kur ndonjë prindi i vd’es evladi, Allahu iu thotë melekëve: A ia morrët shpi rtin fëmijës të robit Tim? Ata thonë: Po /Ai thotë: A ia morrët pemën e zemrës? Ata thonë: Po/Ai i thotë: E çka tha robi im? Ata thonë: Të falënderoi dhe tha: Se edhe ne do të vde sim e do të shkojmë tek Zoti! Ai iu thotë: Ndërtoni për të një shtëpi në Xhennet dhe vënia emrin “Shtëpia e Lavdërimit!”(Ahmedi, Tirmidhi).Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

global