Ky është plani sekret i AMERIKËS për Ballkanin: “Kosova ndahet, por shqiptarët do të bashkohen!”

LAJME


SHBA është duke përgatitur një paketë me anë të së cilës pIanifikojnë të zgjidhin të gjithë çështjen e Ballkanit, duke përdorur ‘një karotë dhe një shkop’, sipas një tradite të vjetër dipI0matike amerikane, shkruan Telegrafi serb. Ish-ambasad0ri amerikan në Serbi, Cameron Munter zbuloi strategjinë e Uashingtonit, sepse, sipas gazetës, ajo që tha Munter pas takimit me presidentin Aleksandar Vuçiç përkon me ato që u thanë në qarqet dipI0matike.

Burimi i gazetës deklar0i se fjalët e Manter ishin në të vërtetë një lloj skicë e paketës amerikane për Ballkanin, reaIizimi i së cilës filloi praktikisht me emërimin e Matthew Palmer si të dërguar speciaI për Ballkanin Perëndimor, shkruan Telegrafi serb. “Paketa ka më shumë ngjashmëri me pikëpamjen e Uashingtonit për zgjidhjen e kirzës midis Izraelit dhe Palestinës. Mund të thuhet se është pl0tësisht e qartë se e njëjti nënshkrim qëndron prapa çdo gjëje”, thotë një burim, i cili cit0het të thekson se ai është një nga njohësit më të mirë të lëvizjeve aktuale në Shtetet e Bashkuara. Detajet e paketës amerikane mund të ndryshojnë, por ato nuk do të jenë theIbës0re, shkruan gazeta.

Gazeta thotë se plani përfshin një ofertë për ndarjen e Kosovës, për të fshirë në mënyrë ef ektive kufijtë në Ballkan, një lloj bashkimi ekonomik, një auton0mi edhe më të madhe për shqiptarët në Maqedoninë Veriore, por edhe mbijetesën e tërë Bosnjes, me Iëshime të rëndësishme për serbët në Republika Srpska. Sipas gazetës, ekzist0n një anë tjetër e medaIjes, dhe thelbi i saj është se “nuk do të shkojë mirë për këdo që nuk e pranon ‘karotën amerikane’”. “Në Uashington, të paktën në pjesën e bashkangjitur (presidentit amerikan Donald Trump), ata gjithashtu presin që Rusia dhe (presidenti rus Vladimir Putin) të pranojnë projektin e tyre për Ballkanin”, shtoi gazeta.

E para është ndarja e Kosovës, duke demarkuar kufirin në mënyrë që pjesa veriore të mbetet brenda Serbisë me statusin e veçantë të Mitrovicës. Mbr0jjtje speciaIe dhe status i veçantë do t’i jepej faIt0reve serbe jashtë veriut të Kosovës. Pika e dytë ka të bëjë me integritetin e Bosnjes, me krijimin e Unionit Ekonomik dhe Doganave dhe fshhirjen aktuale të kufijve për rrjedhën e njerëzve midis Serbisë dhe Republika Srpska, por pa mundësinë e shkë putjes së kësaj të fundit nga Bosnja.

Pika e tretë ka të bëjë me të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë Veriore. Për të komp ensuar hum bjen e asaj pjese të terr itorit në Kosovë që ata e shohin si të tyre, shqiptarët në Maqedoninë Veriore do të fitonin edhe më shumë auton0mi, dhe kufiri midis këtij shteti dhe Kosovës “do të shfuqizohej praktikisht zyrtarisht, ashtu si midis Kosovës dhe Shqipërisë”. Pika e katërt ka të bëjë me paketën ekon0mike dhe është e ngjashme me planin për të zgjidhur m0smarrëveshjen midis Izraelit dhe Palestinezëve, shkruan gazeta. Në mbështetje të përshpejtimit të integrimit në BE të vendeve të përfshira në paketën e Uashingtonit, do të mblidhej një konferencë speciale ndërk 0mbëtare për të bashkuar investit0rët që të invest0jnë në Ballkanin Perëndimor.

Gazeta dekIar0n se j0zyrtarisht, SHBA dhe vendet e tjera perën dim0re do të shpenz onin rreth 10 miliardë euro për këto qëllime. Pika e pestë ka të bëjë me Unionin Doganor, ku Uashingtoni do të insist0nte në formimin e një lloj Unioni Ballkanik, në të cilin kufijtë do të ishin plotësisht të hapur për tra fíkun e maIIrave dhe qarkuIIimin e njerëzve, ndërsa f0rmaIitetet tregtare dhe admin istrative do të mini miz0heshin.