Ky shtet fqinj bleu 200 milionë euro automjete e pajisje luftarake nga Amerika: A do të ndryshojë ekuilibri i fuqisë në rajon?

LAJME


Departamenti amerikan i Shtetit mori vendim që të apr0vojë shitjen e automjeteve të bIinduara amerikane suImuese dhe pajisje shtesë ushtrisë së Maqedonisë së Veriut.

Qeveria në Shkup do të ndajë 210 milionë dollarë për këto blerie.

Kjo u miratua dhe u njoftua nga Agjencia për Bashkëpunim Mbrojtës dhe Kongresi Amerikan u informua për të, i cili do të marrë vendimin përfundimtar dhe do të japë lejen për shitje.

Maqedonia e Veriut i ka kërkuar administratës amerikane të blejë 54 automjete të bIinduara lutfarake “suImuese” në tre versione M1126 (ICV) për transportin e këmbës0risë, një automjet komandues M1130 (CV) dhe një automjet në të cilin është mon tuar një mo rtajë version M1129, shkruan mediumi rus, Sputnik .

Pr0kurimi i pajisjeve shtesë është planifikuar për këto automjete – mitr aIozë 12,7 mm, b0m bar dues tymi M6, radio, stacione lutfarake me teIekomandë, marrës GPS, imazhe term ike për shoferët, pjesë këmbimi, mjete, pajisje pr0ve, botime dhe manuale teknike.

Qeveria e SHBA-së do të sigurojë mbështetjen e nevojshme teknike dhe Iogjistike për të përdorur këto automjete në përdorim operativ.

Siç u tha, shitja e këtyre automjeteve nuk do ta prishë ekuiIibrin e fu qisë në rajon dhe do të ndikojë ndjeshëm në promovimin e bashhkëpunimit ushhtarak.

Prodhuesi kryesor i këtyre automjeteve të bIinduara është General Dynamics Land Systems (GDLS), dhe automjetet prodhohen në Kanada.

Nuk dihet ende nëse bIerja e automjeteve të bIinduara “suImuese” do të bëhet me para të gatshme ose nëse do të nisë një program kompensimi.

U sugjerua që përfaqësuesit amerikanë të udhëtonin në Maqedoninë e Veriut për t’u njohur me mundësitë logjistike për marrjen e automjeteve dhe zgjedhjen e një ekuipazhi për trajnim, i cili duhet të bëhet në 12 muajt e ardhshëm.