Mes luksit dhe miliarda eurosh, kjo eshte Familja Shqiptare me e pasur ne Bote

Mes luksit dhe miliarda eurosh, kjo eshte Familja Shqiptare me e pasur ne Bote

Aktori shqiptar Blerim Destani dhe familja e tij janë ndër më të pa surat në botë ku pasuria e tyre mar ram endase krahasohet me atë të Silvio Berluskonit.Shpesh med iat italiane e kanë kr ahasuar lidhur me pasu rinë babain e Blerimit, Lazim Destani me Berluskonin, pasi ai admin ist ron sk uad rën e futbollit “Shkëndija” të Tetovës.Kështu ata e kanë quajtur Destanin si “bo si i madh i Shkëndijës së vogël”, duke shkruar se pasu ria e tij mund të kr ahaso het edhe me pasurinë e ish pronarit të Milanit, Silvio Berluskoni.Po ashtu, med iat italiane theksojnë se pasuria e Destanit mund të jetë deri në 6 miliardë euro..LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Aktori 37-vjeçar, i rritur në Gjermani, ku po zhvillon dhe karrierën, njihet për rolet në filmat “Koha e kome tës” dhe “Dos ja K”.Ai bën pë rsh typje për jetën sup erl uksoz e nga një shtet në tje trin dhe pushimet e shpeshta në shtëpinë e tij në Dubai. Ai është i vetmi ar tist i familjes së fa msh me Destani, e cila përbëhet nga nëna, babai dhe dy vëllezër bi zne smenë të pasur.Vëllai i tij Nazif Destani para disa kohësh u pë rfol në med iat shqiptare ku ishte i ftuar në 20 vjetorin e “Opinion”. Ai është ci lë suar sipas Fo rb es si shqiptari më i pasur në botë pasi pasuria e tij shkon mbi 3 mil iardë dollarë.