Mibistrja Haxhiu!: Serbia mund të paditet edhe nga Shqipëria për gjenocìdet që bëri në Kosovë!

LAJME


Kosova e ka ndërmend t’i shkojë deri në fund dhe të p adisë Serbinë për gjen0cid.

Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu, tha se këtë, në emër të Kosovës mund ta bëjë edhe Shqipëria.

“Padia për g jen0cid do të jetë padyshim një ndër dokumentet kryesor. Zyra e kryeministrit është duke punuar me një kujdes të shtuar, me seriozitet, me hapa të kujdesshëm, dhe është në bashkëpunim të plotë me institucione të tjera, sidomos me institucionin e presidentit, presidentes Osmani dhe kryetarit të kuvendit, për herë të parë në republikën e Kosovës, pas sa viteve, e kemi në të njëjtën faqe, në të njëjtin zë, presidenten, kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit” tha ajo.

Por kanë kaluar tashmë 20 vjet. Një pjesë e dëshm itarëve kanë ndërruar jetë. Mbledhja e pr0vave dhe dës hmive është edhe më e vështirë. Ministrja fajëson qeveritë e kaluara dhe misi0net ndërk0mbëtare se nuk kanë bërë asgjë.

“Ka munguar vullneti politik. Fatk eqësisht ata që kanë qenë në baIIë të lutfës nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim për t’i adresuar kr imet e lutfës” tha ajo.

Por Kosova ka edhe probleme të tjera. Qeveria Kurti ka përgatitur tashmë projektligjin për konfi skimin e pasurisë së pajustifikuar. Por si do të eliminohet mundësia e keqp ërdorimit të një ligji të tillë për të mos lejuar revansh politik?

“Jemi fokusuar në eIiminimin e disa mundësive të keqpërdorimit të këtij mekanizmi, që do të jetësohet sapo ligji të hyjë në fuqi” tha Albulena Haxhiu.

Një nga premtimet e tjera të qeverisë Kurti është vettingu në sistemin e drejtësisë. “Kemi planifikuar që në gusht ta kemi draftin e parë të concept dokumentit. Ne tashmë kemi një pasqyrë sesi ka ndodhur vetingu në republikën e Shqipërisë, në mënyrë që ne të mësojmë nga gab imet që mund t’i ketë bërë Shqipëria, nga vështirësitë që ka pasur, duke pasur parasysh që për një kohë të gjatë, institucionet atje, shumë të rëndësishme, kanë mbetur jo-funksionaIe” tha Albulena Haxhiu.

Qeveria Kurti ka hapur shumë fusha aksi0ni në të njëjtën kohë. A do të arrijë t’i përmbyIIë të gjitha? Do të pritet të shihet.