Natën është një orë, nëse besimtari i lutet All-llahut, lutja pranohet

LAJME


Percillet nga Xhabiri Allahu qofte i kenaqeur me te se Profeti salAllahu alejhi we selam ka thene: Naten eshte nje ore nese besimtari i lutet Allahut ne te, per miresi te kesaj bote dhe botes tjeter Allahu do ti jape, kjo ore eshte ne cdo nate ” Tranmeton Imam Muslimi