Ne ja bëmë me dije Millosheviqit se duhet të hiqte dorë nga Kosova

LAJME


Gjenerali amerikan, Wesley Clark ka kujton b0mbard1met e NATO-s gjatë Iuftës së fundit në Kosovë. Në një bisedë me korrespodentit tonë në Nju Jork, Halil Mula, Clark ka thënë se ndjehet shumë krenar me popullin e Kosovës.

“Një vit më herët, NATO, nuk ka menduar se do të interven0nte në Kosovë, NATO nuk e ka kuptuar se do të duhej ta përd0rte f0rcën. Ne besonim se Millosheviqi do të dëgjonte zërin e arsyes dhe do të ndal0nte v  rasjet dhe s past rimin e tnik, por ai nuk ka dëgjuar. Madje edhe kur e kemi kcërënuar se do t’i aktiviz0jmë f0rcat ajr0re, ai nuk dëgjonte. Edhe kur u soll në Rambuje dhe ju dha edhe një mundësi nga Presidenti i Francës, Zhak Shirak, ai përsëri nuk dëgjonte. Ai donte të vazhdonte me s pastr imin e tnik, mirëpo NATO i tha JO. Ne ja bëmë me dije Millosheviqit se duhet të hiqte dorë nga Kosova dhe pas 78 ditësh, ai tërh0qi f0rcat ushtarake dhe policore dhe mbi 1 milion e gjysmë shqiptarë u kthyen në Kosovë në shtëpitë e tyre.”, ka thënë ai.

Ndër tjerash, Clark ka thënë se janë krenarë me f0rcat e NATO-s dhe me liderët e NATO-s që patën kurajon dhe krijuan rezolutën që t’iu ofrojnë ndihmë shqiptarëve në Kosovë. Kosova është vend i pavarur, ka ende punë për të bërë, por është shtet demokratik, po shkon në drejtimin e duhur. “Një ditë do të anëtarësohet në NATO dhe në Bashkimin Evropian. E kisha për nder ta bëja, dhe ai ishte kontributi im jetësor.”, ka përfunduar Clark. Ndryshe, b0mbard1met e NATO-s në Kosovë kishin zgjatur 78 ditë, pas së cilës regjjimi kriimmiinel i Sllobodan Millosheviqit kishte kapituIIuar duke tërhequr f0rcat nga Kosova e 0kupuar.Hvp markvtingun 5 sekvnda dhe shfvqen Pvmjet EkskIvzive