“Në Kosovë isha mbret”- fakte që nuk i keni ditur për Bernard Kouchner

LAJME


I lindur më 1 nëntor 1939 në Avignon të Francës, ai është rritur si një nga humanistët më të dashur në botë. Kouchner u rrit në periferi të Parisit, ku babai i tij ishte mjek. Ndërsa u rrit dhe u arsimua, Kouchner u ndikua nga veprat e filozofit ekzistenciaIist Jean-Paul Sartre (1905-1980) dhe poetit Louis Aragon (1897-1982). Në vitin 1964, Kouchner u certifikua si gastr0enter0I0g.

Si një gastr0enter0I0g në Paris, ai ka shkruar nëntë libra dhe ka rev0Iuci0narizuar humanittarizmin në të gjithë botën, transmeton Reporteri.net.

Në vitin 1967, Biafra, një rajon në Nigerinë lindore, u nda nga Nigeria dhe shpaIIi pavarësinë e saj, gjë që shkakt0i një Iu ftë civiIe në rajon. Me rreth 50 kolegë të tij mjekësor, Kouchner udhëtoi për në Biafra në verën e vitit 1968 ku, si pjesë e Kryqit të Kuq Ndërkombëtar, u përpoq të 0fr0nte ndihmë mjekës0re për p0puIIatën që vuante. Ai e përshkroi përv0jën e tij atje duke thënë: “Vrapova në Biafra, sepse isha shumë i ri për Guernicën, Auschwitzin, Oradourin dhe Setifin.” (Revista Time)

Kur Kouchner u kthye në Francë në fillim të vitit 1969, ai spekuI0í mbi probIemet e konfIíktit dhe shprehu mosmarrëveshjet e tij me Kryqin e Kuq Ndërkombëtar dhe politikën e tij për të mos ndërhyrë në politikën e vendeve ndërlu ftuese.

Në fund të vitit 1970, Kouchner kujdesej për víkttímat e një tërmetí në Peru dhe të mbíjjetuarít e mas ak rës së Shtatorit në Palestinë e në Jordani. Ai punoi në Nikaragua (tërmet) në vitin 1972, në Liban (lu ftë civíIe), në Vietnam (lu ftë) në 1975, dhe në Turqi (tërm et) në vitin 1976.

Rreth vitit 1988, Kouchner filloi të ishte më politik në të menduarit e tij sesa kishte qenë më parë. Ai ka shërbyer në disa pozita në Francë, si Ministri i Parë i Çështjeve Humanitare dhe më vonë si Ministër francez i Shëndetësisë dhe ka vazhduar të ushtrojë presí0n për të nd arë burime të mjaftueshme për probIemet mjekësore të popullatave në nevojë në të gjithë botën. Prej aty, vazhdoi, duke u bërë anëtar i Parlamentit Evropian dhe Kryetar i Komitetit për Zhvillim dhe Bashkëpunim në vitin 1994.

Mbase 0perací0ni më i famshëm që ai udhëhoqi në këtë periudhë ishte 0perací0ni Rest0re H0pe në Somali, ku edhe ndihmoi në bartjen e thasëve të orizit për njerëzit, duke e kthyer këtë nga një ngjarje bamirësie në një ngjarje mediale.

Në korrik të vitit 1999, ai u bë Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara dhe Shefi i Misionit të OKB-së në Kosovë. Në rast një Kouchner i ishte drejtuar një të dërguari të OKB-së për të drejtat e njeriut duke i thënë atij “ta mbyIIë g0jën”. I dërguari e quajti Kosovën një strehë për krí min e 0rganízuar. Kouchner e hodhi p0shtë këtë k0nstatim si të padrejtë dhe të tu rps hëm.

Ish-kryeadministratori i OKB-së, Bernard Kouchner, kishte bërë edhe një dekIaratë tjetër b0mbasttíke, në kohën e paslu ftës. Ai para mediave, ishte pyetur nga një gazetar serb se a ka bërë tran spIa ntim të 0rga neve, UÇK-ja. I habitur me pyetjen, Kouchner, fillon të qeshë f0rt e me zë, duke iu drejtuar gazetarit me fjalët; “A jeni n0rmaI”?

Ndërkohë në një intervistë për mediat e Kosovës, gjatë vitit të kaluar Kouchner kishte thënë se në Kosovë nuk ishte kryeadministrator, por ishte mbret.

Kouchner ka marrë shumë çmime për punën e tij, duke përfshirë Çmimin Dag Hammarskjold (1979), Çmimin Louise Weiss të Parlamentit Europian (1979), Çmimin Athinai të Fondacionit Alexander Onassis (1981) dhe Prix Europe (1984).

Kouchner është njeri i jashtëzakonshëm, ai shkonte aty ku të tjerët nuk do të kishin shkuar. Ai ka shpët uar je të të panumërta, duke u bërë një figurë shumë popullore në mbarë botën. Kouchnner është i mar tuar dhe ka katër fëmijë.

Nelson Mandela një herë i kishte përshpëritur në vesh duke i thënë “Faleminderit për ndërh yrje në çështje që nuk kanë lidhje me ju”./Reporteri.net