“Ne mbro gjuhën maqedonase nga grekët e bullgaret e ata sulmo gjuhën shqipe”

LAJME


“Me të vërtetë ne nuk jemi normal!?

Sa mirë, ne mbro gjuhën maqedonase nga grekët e bullgaret e ata suImo gjuhën shqipe, ne ua pranojmë qenien kombëtare dhe gjuhën e tyre të dyshimtë maqedonase, kurse ata mendojnë shafarosjen e gjuhës shqipe.

Me të vërtetë ne nuk jemi normal?!, më shumë e mbrojmë gjuhën maqedonase sesa gjuhën tonë shqipe, më shumë brengosemi për gjuhën dialektore bullgare sesa për dialektet tona gege-toske shqiptare.
Më shumë respektojmë maqedonishten sesa shqipen.

Ne i pranojmë maqedonasit ata neve nuk na pranojnë kurrgje.

Ne jo që ua ndërtuam shtetin maqedonasve, po edhe i krijuam si komb, ata jo që nuk na respektojne, po dhe na mohojne.

Me të vërtetë ne nuk jemi normal!?”