“Në Vend Se Të Armatosin Vendin, Ata U Bënë Milionerë, Lanë Pas Vete 60.000 Veteranë!”- Flet ISMAIL KADARE

LAJME


-“Në vend se të amratosin vendin, ata u bënë milionerë dhe i lanë pas vete 60.000 veteranë, që e vjedhin buxhetin e Kosovës muaj për muaj.
Sot fitoret janë të Kosovës, jo të individëve.
Dje ishin fiitimet e politikanëve kurse humbjet ishin të Kosovës.

Duke pranuar bisedime joparimore, ndikuan në përmirësimin e imazhit të Serbisë dhe rritjen e investimeve atje!
Klika kirminale shqiptare rehabilitoi Serbinë!”.