Nëse shihni një fëmijë të ulur kështu, ngrijeni urgjentisht, rrezikon shumë

LAJME


Fëmijët kane aftesi te medha ne levizje kur jane te vegjel per shkak se janë shumë elastikë. Por disa pozicione të ndryshme qëndrimi ndikojnë p ërfundimisht për mirë ose për keq në jetën e tyre. Andaj, prindërit duhet të jenë vigjilentë ndaj sjelljeve dhe qëndrimeve të fëmijës. P ozicioni ‘Ë’ është një nga p ozicionet më të zakonta të qëndrimit të fëmijëve kur luajnë në dysheme sepse është k omod për ta.

Megjithatë, është një nga p ozicionet më të rr ezikshme për fëmijët dhe mjekët i këshillojnë prindërit të mos i lejojnë. Specialistët e shëndetit të k ockave shprehen se ky p ozicion qëndrimi s hkakton d obësim të muskujve dhe p resion të lartë në shpinë, qafë dhe shpatulla.