Nga Nishi tek Molla e Kuqe dikur kufiri shqiptar. Si u zbrazën këto territore? (VlDE0)

LAJME


Një udhëtim i dhimbshëm mes të shkuarës e të tashmes, që risjell një prej m asak rave më të t mer rshme mbi popullsinë civile shqiptare.
Nga Nishi tek Molla e Kuqe! Ku ka qenë dikur kufiri shqiptar? Si u zbrazën këto t er ritore? Çfarë ka mbetur ende pas edhe sot?
Një udhëtim i jashtëzakonshëm që nuk duhet h umbur. Fshatrat me emra shqiptarë, ku sot nuk ka asnjë banor të tillë…një udhetim nga Nishi në Mollë të Kuqe./Hvp markvtingun 5 sekvnda dhe shfvqen Lajmi EkskIvziv