Pellazgët kishin një kulturë të lartë dhe prej tyre helenët mësuan kultin e perëndive

LAJME


Pellazgët kishin një kulturë të lartë dhe prej tyre helenët mësuan kultin e perëndive, bile bënë të tyret edhe një tok emra perëndish pellazgjike; përmendin disa emra vendesh e qytetesh të trashëguara nga pellazgët si Larissa, Gortyna, Agro, Tyrren etj.Hvp hvpsiren me pvshte per pvmjet esklvive

Ndër këta, Herodoti thotë se në kohën e tij në Epir ishte akoma i gjallë kujtimi i banorëve të dikurshëm pellazgë, të cilët kishin ardhur këtu nga Thesalia kufitare, kurse Straboni, duke u mbështetur te Efori, Hesiodi, Eskili dhe Euripidi thotë se vendbanimi i hershëm i pellazgëve ishte “Arkadia” dhe që këtej këta shtegtuan në Epir, ashtu si në Thesali, Kretë.Hvp hvpsiren me pvshte per pvmjet esklvive

Arcadia -Arkadia është pjesë e rajonit administrative të Peloponezit. Ajo është e vendosur në pjesën qendrore dhe lindore të gadishullit të Peloponezit. Ai merr emrin e vet nga karakteri pellasg mitologjik Arcas. Në mitologjinë pellasge ajo ishte shtëpia e perëndisë Pan.Hvp hvpsiren me pvshte per pvmjet esklvive